1/35 Baluard railway cars

free counters

1/35 Baluard railway cars

I have started some preparation for my next building. All the Baluard kits are moulded in black resin with many white metal parts. Resin pieces are not very clean and lot of work with sandpaper and putty is required. There are not many parts and kits seem to be easy to build, once cleaning is done. However, all the kits have nice details and with some extra work they can turn into very nice and rare models.  The instructions are very poor, just one picture showing how the parts go together, but like I said, kits do not have many parts and building should not be a problem for experienced modeller. Good reference are needed for placing of decals too. Later during my building I found out, that fitting is mostly just terrible and catings rather very bad than good 

   

Začal jsem s přípravami na stavbu vagónů. Stavebnice od Baluardu jsou odlity z černého resinu s mnoha kovovými díly. Resinové díly vyžadují značné úsilí, co se čištění a tmelení týče, stavba nebude složitá, protože součástí není mnoho. Vcelku slušné detaily plus nějaká práce navíc mohou přinést velice hezký a neobvyklý model. Návod sestává pouze z jednoho montážního výkresu, ale pro středně zkušeného modeláře stavba nebude problémem. Dobré reference budou potřeba pro umístění obtisků.

  

I have finished big cleaning job on resin parts for 3 cars, 1 more to go and all the metal parts then. Many adds for all of them will be moulded in resin or made another way. The passenger wagon will get full interior as well, only seats are included in the kit.

  

Začistil jsem resinové díly pro tři vagóny, ještě jeden zbývá, a pak všechny kovové díly. Mnoho detailů se chystám odlít z resinu nebo vyrobit jiným způsobem, osobní vůz dostane plný interiér, stavebnice obsahuje pouze sedadla. Nachystal jsem master pro odlití několika dalších loukoťovýck kol, Balduard už používá u všech nákladních vozů kola plná. Připravil jsem si mastery pro spřáhla s použitím několika přebytků ze stavebnic, zhruba 4 hodiny práce jsem strávil s vytvářením masterů pro kohouty parního topení, které kromě osobního vozu přijdou i na všechny lokomotivy stavěné v budoucnosti, a při jednom jsem pomocí modelářských nožů a pilníčků z kousku plastu vykouzlil třícestný ventil, s nímž jsem jakž takž spokojen.

   

I got ready some masters for casting in resin, the will by used to make silicone moulds now. The wheel is a kind I want to use with some Baluard´s cars, as they came with  regular wheels only, except the passenger wagon. I have made the steam heating valves (passenger car and locomotives) and 3-way valve for all the locomotives. The last one was made from a bit of plastic with a file and modelling knife.

 

Udělal jsem vcelku pokrok na nízkobočnicovém vagónu, brzdařská budka, ložný prostor a podvozek jsou hotové, nyní dokončím brzdový a vzduchový systém, nárazníky, madla, kliky a další drobnosti.

 

I have done good progress on low-sided car, I will continue with brakes and air system, many details is about to be added. First two moulds are made from silicon, air valve needed for all the cars, and steam heating valve for the locomotives. The parting agent is applied on, and I will cast the second parts tomorrow. The moulds will be ready for casting of resin then, but I will have to make some small feeders and vent holes, to get clear parts without bubbles and defekts. After first resin piece casted I will find out, what has to be done.

  

Odlil jsem první poloviny forem pro vzduchový ventil potřebný pro všechny stavěné vagóny a pro ventil parního topení pro lokomotivy. Tento ventil používaný Němci v období druhé světové války se značně liší od ventilů, které známe z parních lokomotiv  u českých drah. Po zaschnutí separátoru odliji zítra druhé poloviny forem, které po vytvoření několika průduchů a pomocných nálitků  budou připraveny k lití resinu. A níže jsou již odlité díly z resinu z formy s přidanými průduchy. V blízké době zkusím tlakovou baňku, aby se úplně odstranila zmetkovitost, která ostatně po úpravě formy není vysoká.

  

The casting went very well, after cleaning parts look all right and have nice details.  Another small progress done on low sided wagon. In a couple weeks I will try using of pressure container to avoid any damaged casts, however the most pieces is perfect.

  

Stupačky vylepšeny lepty od Aberu, hadice budou vyrobeny z pružné bužírky, aby umožnily vzájemné rozpojení vozů a přitom zůstaly přirozeně prověšené. Vzduchové ventily odlité z resinu. Přidal jsem nějaká madla z olověného drátku a zbývá vyrobit kliky na dveře, páky na ventily a spřáhla, na něž mám rozdělanou formu, kovové odlitky ze stavebnice jsou nepoužitelné.

 

I am working on flexible air hoses, which can be connected and disconnected, I hope the will look quiet realistic after painting. The resin valves will get levers, some handles will be added. Aber´s PE used for the footboards. I am getting ready moulds for couplings, as the metal ones from kit are very bad. I suppose to airbrush wagon with surfacer soon. In between I have done small work at tank wagon. Parts fit very bad, I am filling big joints with liquid resin or plastic bits (white color on the pictures). I am going to add wheels in my next step.

  

V mezičase jsem začal lepit cisternový vagón. Díly vůbec nesedí, velké spáry vyplněny tekutým resinem a výřezy z plastové desky, poté zabroušeny. Nyní budu pokračovat s podvozkem. A níže je již nádoba osazena na podvozku s koly.

  

The tank is glued on the chassis. I have completed new moulds, for grease boxes to be mounted on wheel bearings, and for coupling system. Also the mould for wheel is finished. There will be some cleaning of the casts, but all the pieces look very good to me.

     

Dodělal jsem několik forem, maznice pro kola jsou odlity jednoduše do modelíny, části spřáhel a jedna z forem pro představu, další forma poslouží k odlití loukoťových kol pro jeden nebo dva další vagóny. Pokročil jsem také se stavbou cisterny, brzdový systém je kompletní, přidám řetízky na vypouštěcí ventily a několik dalších drobností.

  

I have done the brake system and some adds, like blow valves, sides, upper floors etc. I have also finished the final appearance of the airhoses and their valves and first casting of the spoked wheel.

 

 

Hotová vzduchová hadice s ventilem a první odlitek loukoťového kola.

 

A big progress made on the tank wagon, many details added, some handles, grease boxes on wheel bearings, chains for for the valves, upper lid improved. Interior of the brake cab is painted already, brake wheel inside as well. Coupling system completed from resin castings. Just a couple things to be done, air hoses with their valves and pipe for valves at the back of the car.

 

 

 

Pokročil jsem s prací na cisterně, přidal nějaká madla, kliky, maznice na kola, řetízky na vypouštěcí ventily, vylepčil držák vrchního uzávěru a zkompletoval spřáhla z resinových odlitků a drátků. Zbývá dodělat vzduchové hadice s ventily a trubky na zadní víčka cisterny.

    

After 20 hours hard work I have somehow fitted and glued together upper part of the covered wagon. The worst work I have ever done and still to be fixed. The sides of the passenger car are glued together as well, toilet added. I am looking for some references to upgrade its interior.

   

Po dvaceti hodinách tvrdé práce jsem jakž takž slícoval střechu na bočnice krytého vagónu a přilepil. Nejhorší práce, co jsem kdy dělal. Stále ještě to potřebuje vyrovnat. Také jsem slepil základ osobního vagónu a vestavěl toaletu. Nyní sháním nějaké reference pro vybavení interiéru. Dnes jsem zkompletoval hadice a spřáhla, nalepil i trubku na zadní víčka a  taky stříkl cisternu surfacerem.

  

Couplings and air valves glued on the tank wagon, surfacer airbrushed. Final painting will follow soon, but I am not quiet sure about the color yet.

  

Také low-sided wagon dostal surfacerový kabátek, vzduchové hadice, spřáhla a maznice na kola přidám později, včera jsem si jich užil dost s cisternou. Krytý vagón už má dveře a trošku jsem vyspravil kazy resinem, osobní vagón osazen sedadly. Přidám nějaké police na zavazadla a háčky na kabáty, taky světla, čímž by mohl být interiér hotov. Okna až později, stejně ještě čekám na čirý plastik z Anglie.

   

Low-sided car got surfacer coat, oilers, couplings and hoses will be added later, I had enough yesterday making them for the tank car.  The covered wagon has its door already, small fixing with liquid resin done. The passenger wagon got the seats, shelves and hangers will be added to finish the interior, and the inside lights as well. Windows will get glass later, clear plastic sheet ordered from England.

  

Dokončil jsem zhruba podvozek a brzdový i vzduchový systém, vyrobil chybějící přední část brzdařské budky. Ještě chybí kryt pro převodový mechanizmus z kola brzdy na závitovou tyč. Nárazníky budou lité z resinu tentokrát, stejně jako spřáhla a vzduchové ventily, které již mám připravené. Ve stavebnici chybějí také stupačky, takže je musím udělat.

   

I have finished air system and the brakes. Missing front part of the brake cab solved, but I have to deal with missing footplates, too, as the kit had come incomplete. Buffers will be cast in resin this time, coupling and air valves are ready to be glued on. Also some progress on the passenger car done, shelves, hangers and inside lights finished. I will paind the primer now and clean the interior with sandpaper then.

  

Nachystal jsem si police s věšáky pro osobní vagón, také stropní světla jsou hotová. Stříknu surfacer a začistím vnitřek. A níže již po surfaceru, začištění a opětovném stříknutí. Police zatím nejsou přilepené. Krytý vagón už dostal kryt na brzdový převod.

   

Interior of the passenger car after second surfacer application. The shelves not glued yet. The covered wagon got brake transmission cover.

 

Udělal jsem nějakou práci na podvozku osobního vozu, použitá kola odlita z resinu. Vlak se pěkně prodlužuje

  

Resin castings used for the passenger car. The train is getting quiet long

 

Pokračoval jsem na osobním vozu. Taky jsem stihnul nastříkat interiér základní okrovou, úpravy provedu oleji a pak nějakými pigmenty.

  

  

Some other details added on passenger car, interior is painted  yellow. More will be done by oils and pigments. The tank wagon painted already, I will continue with decals after varnish coat and weathering then.

  

Cisterna je nastříkána, po pořádném zaschnutí stříknu lakem a přidám obtisky, pak nějakou tu patinu.

 

Missing footboards for the covered car made up, interior of the passenger wagon is almost finished, some propaganda posters will be added and a few finishing touches at the end.

  

Vypořádal jsem se s chybějícími stupačkami na krytý vagón, osobní vůz má téměř hotový interiér, přidám ještě nějaké obtisky propagandy a pár dalších maličkostí.

     

I have ready all the couplings needed and the air valves as well. The tank wagon has decals already and I will start with pigments.

  

Nachystal jsem si všechna spřáhla a vzduchové ventily potřebné pro zbylé vozy. Cisterna už má obtisky a je připravena na aplikaci pigmentů a dokončení.

   

Work with pigments finishing, I have used Mig grease and oil mixture on the tank, the final effect will appear, once it is dry, maybe needs to be reapplied.

 

 

Patina cisterny je téměř hotová, na nádobu jsem použil Mig olejový mix, po zaschnutí možná budu muset poopravit.

 

Just a small update of the passenger car interior.

  

 

Udělal jsem několik kosmetických úprav vnitřku vozu, a protože se mi podařilo sehnat další skvělou knihu se zhruba 500 fotografiemi německé železnice z dob 2. světové války včetně několika interiérů, přizpůsobil jsem interiér podle záběru příbuzného osobního vozu 3. třídy.

   

I got very good book with 500 pictures of German railway from WWII era, containing also a few photos from interior 3rd class passenger car, so I changed my work this way to get closer to original. Tge covered car got many grab bars made from lead wire, now it is waiting just for buffers.

  

Na krytý vagón jsem vyrobil všechna potřebná madla z olověného drátu, taky jsem začal stříkat nízkostěnný vůz, podvozek je hotov, po zamaskování přestříkám zbytek nástavby.

  

I have started painting of the low-sided car, I will finish the upper part after masking.

The car is painted and varnish applied. I will add the decals tomorrow and start weathering.

  

Nastříkal jsem nástavbu a přelakoval, zítra začnu s obtisky a potom nějaké pigmenty a washe. A zde jsou už obtisky. Čas na dokončovací práce nastal.

  

With transfers on, time for finishing has come.

 

Low-sided wagon finished, fresh pictures added in the Gallery.

  

Dokončil jsem nízkostěnný vůz, fotky jsou v galerii.

I have made moulds for buffers at last. Evergreen plastic rods, tubes and sheets used for the masters, nuts and bolts came from Tank workshop, however they manufactured by Russian Masterclub, and I found them very useful. I can finish up the passenger and covered wagons now.

   

Konečně jsem odlil formy pro nárazníky. Mastery jsem vyrobil z trubek, tyček a destiček od Evergreenu, šrouby a matky jsem měl objednané z Tank workshop, ale jsou to jinak výrobky ruského Masterclubu. Každopádně kvělá věc, v Čechách je má v nabídce Nordland models. Už mohu dokončit osobní a krytý vagón. A níž už jsou oba zbylé vozy po nástřiku surfacerem, po začištění připraveny na barvu.

  

Both cars with the buffers mounted on and  airbrushed with surfacer, after cleaning will be ready for final painting.

  

Prozatím hrubý nástřik, zítra začistím štětci a vyladím finální kabát, potom opět obtisky a patinu. Barvy jsou ve skutečnosti tmavší, foceno večer při špatném světle.

  

Coloured coat will be fixed with brushes and then finished with airbrush. Transfers and weathering after that. Pictures taken in the evening and are lighter than real colours.

Now, with the transfers on and doors mounted. Car is ready for weathering, I´ll use fading and washes on the body and small rust and dust on the chassis.

   

Po aplikaci obtisků a s dolepenými díly je vagón připravený na patinu, použiju wash a fading na tělo vozu, s nímž nejsem moc spokojený, a pak trochu rzi a prachu na spodní část.

  

The covered car is painted in light camo, with varnish coat and ready for decals and finish.

   

Krytý vagón v lehké kamufláži, nalakovaný a připravený pro aplikaci obtisků a dokončení.

  

The covered car is almost finished. I have used just light weathering, and small corrections will be done in finishing touch.

  

Krytý vagón je téměř hotový, akorát pár drobných úprav udělám zítra.

 

Gr finished, another look at my train. Just one  more to go, the passenger wagon.

And here we go, the passenger car done. I used just light wash and some weathering on the chassis. Pictures added to the gallery, this log is finished.

   

Osobní vagón je hotový, použil jsem jen lehký wash a trochu klasiky na podvozku. Obrázky jsou přidány do galerie, tento log je kompletní.

 

aktualizováno: 30.05.2013 11:06:04