1/35 German WWII train diorama

free counters

 German WWII train diorama

I have started some work on this part of the diorama already, I also hope to get the base for it today, I will show some drawings then. First things I am working on are Mig crane for locomotives coal supply,  Tamiya barrels and cans (some loaded on low-sided car) and ruined garage from Miniart. I will add extras in the building, walls to make closed store and office room etc. Pictures and more coming soon.

   

Začal jsem s pracemi na první části diorámatu, dnes doufám sehnat  základní desku, potom přidám nějaké nákresy. Vedle polorozbořené budovy bude skladiště uhlí pro zbrojení lokomotiv s jeřábem od Migu. Budova sama dostane uvnitř nějaké příčky k vytvoření místnosti skladu a kanceláře. Kanystry a sudy budou zčásti použity jako náklad vagónu, zčásti k dotvoření celkové atmosféry výjevu. Brzy přidám víc informací a fotek.

 

 

The crane is almost glued together, nice piece of resin, however some holes to be filled and pulley wheels are very bad cast.  I got the base today  and made very basic drawing of my idea.

   

Jeřáb od Migu je zkompletovaný a nastříkaný surfacerem. Hezký model, vcelku dobře zpracovaný, několik děr se snadno zatmelilo, bohužel kladky vypadaly mnohem hůř, nedolité a se zeslabenou stěnou, docela jsem se s nimi potrápil a doufám, že to nebude moc vidět po finální barvě. Dneska jsem dovezl desku a načrtnul velice zhruba svou představu, která každopádně dozná časem mnoha změn. Tohle je už hrubá stavba budovy, do níž přijdou zasadit okna a dveře. Do nepoškozené části vyrobím místnost kanceláře s kompletním vybavením.

  

Main building is completed, I will add windows, doors etc. and I will scratchbuild interior for an office in good part of the building. Here with the doors and window frames added.

  

Now the building was painted with surfacer and some areas with base color. Hair spray technique will be used here, so base color will show up on spots where the final color applied over the hair spray is washed down.

  

Po nástřiku surfacerem jsem aplikoval základní barvu na určitá místa, kde chci použít techniku laku na vlasy. Tato vrstva se objeví na místech, kde bude smyta finální barva nastříkaná přes vrstvu laku na vlasy. Trocha soli by měla práci ulehčit a zlepšit vzhled efektu. Stejný postup chci použít na kovových a dřevěných částech jeřábu.

 

The same technique will be used for coal crane as well. Here is final painting applied over the base, now I will have to wash down the paint coat on some spots. Everything will be refined with oils later.

  

Vrchní nátěr aplikovaný přes  základovku  přijde částečně smýt a měl by mi vylézt efekt pěkně sedřené barvy. Všechno to pak vyladí olejovky a patina.

Paint coat washed down. The oils will be used at the end to get final appearance of the building. 

  

Střecha je téměř hotová, na dveřích musím ještě zapracovat. Nyní nastříkám cihlové stěny. Taky jeřáb se vyjevil, v podstatě zbývá jen dodělat kamennou podlahu a potom pigmenty a washe. Lana a hák přijdou nakonec.

  

The roof nearly finished, more work to be done on the door. Also the crane is coming along, just the floor needs painting and finish with pigments and washes then. Ropes and the hook later.

I airbrushed the brick walls, then applied pigments mixed with alcohol and finally washed it down to get appearance as below.

    

Nastříkal jsem budovu barvou cihel, přest to aplikoval pigment rozpuštěný v lihu a nakonec smyl dolů, abych dostal vzhled cihlové stěny. Taky už jsem se popral s první terasou, pouze jsem zafixoval pigmenty. Stejný postup jsem použil na jeřáb, kola jsem namazal olejovou tinkturou od Migu a kovový pigment vytvořil efekt oblýskaného kovu.

 

First ledge done, just fixed pigments used. The same way I did some progress on the crane. The wheels are oiled with Mig grease mixture, and for metal shining Mig gun metal pigment applied.

   

Už jsem navinul i lana a upevnil hák a vše nabarvil. V práci jsem si dnes skoro uřízl kus palce, takže v nejbližších dnech budou pokroky jen malé nebo takové, které nevyžadují  jemnou práci. Jeřáb dostane akorát lehký wash a později pro něj budu muset vytvořit cihlovou základnu.

 

Ropes and the hook added and painted.  Today I almost cut off a part of my inch at work, so updates will be very slow in next days. Probably I will do some job at the diorama base. Later I will scratch build brick base for the crane and give it a light wash.

 

Pomocí forem vyrobených z latexu jsem si odlil resinové desky pro cihlové a kamenné stěny nutné pro další stavbu. Budu pokračovat cihlovou příčkou v budově a vybavením místnosti, také chci vybudovat cihlový podstavec pro jeřáb.

 

 

I made latex moulds to get brick and stone castings. I cut off parts needed for the crane base and glued together simple base (anyway I want it look like that was built lately, quickly and messily, just to get it working). Evergreen stick used for wood, texture added with a file.  I will add some ladder and suppose that paint and weathering will bring good appearance for it.

 

 

Začal jsem s barvami a taky na základní desce už se to maličko pohnulo. Víc fotek co nevidět.

 

Another job on the crane base done, I want to add some washes on the walls, and the woods will be painted and weathered. Metal parts at the end then. I also started with the building cork base.

  

Základna pro jeřáb je v barvě, ještě nějakou patinu přidám později, taky jsem začal s výrobou zařízení pro místnost uvnitř budovy.

 

I have painted the woods on crane base and started with some furniture for the office inside the building. Window frames waiting for glass and door for handle.  Another equipment finished and ready for painting. I still have to do some lamp or light, a few files to be put on the shelves, and a couple small details to finish.

     

Vyrobil jsem potřebné zařízení a vše je připraveno pro barvy. Okna zasklím, dveře dostanou kliku. Později přidám nějaké dokumenty na police, světlo na strop, pár kousků nářadí atd.

 

Painting and simple weathering done, another finishing touch I´ll do, when everything is set up on the base. I also finished table lamp and the working  light to hang on. All the windows got glass already, and I will focus on the walls and floor. Once they are completed, I´ll use wash and pigments to finish the interior.

    

  

Vše je v barvě, okna zasklená, přibyla lampa na stůl a velké funkční světlo k zavěšení na strop. Nyní se zaměřím na stěny a podlahu a trochu patiny přidám, až bude vše pohromadě. Ještě chci přidat pár kousků nářadí a třeba mě napadne nějaká další maličkost.

    

A few more adds for the interior, the walls painted. Bricks inside do not look good,  I will check their appearance through windows, and kind of plaster might be applied, if necessary.

 

 

Přidal jsem pár drobností a nastříkal stěny. Cihly uvnitř nevypadají nic moc, uvidím, kolik toho bude vidět skrz okna, a případně to máznu nějakou omítkou. Takže nyní už to mám pohromadě, vnitřek vypadá super, fotky se objeví, až zprovozním vnitřní lampu  Budova je tedy v kupě, později přidám rámy na horní okna a nějaké rozbité sklo, provizorním kusem plechu zafixuju díru v rozbité střeše a dodělám všechny ty římsy a betonovou podlahu.

 

 Building glued together, the interior looks good and some pictures will come, when the light inside works. Upper window frames will be added soon, with some broken glass, sheet metal will be used to close damaged roof, and the remaining parts, edges and floors, will be painted. For my next scratch build work I made simple drawings of warehouse with ramp, the picture taken in German museum will be a lead for water crane scratchbuilding. Base for coal supply done, I will cut it to required appearance and cover it with coal.

    

Načrtnul jsem si plánek pro příští stavbu, budovu skladiště s rampou, obrázek z německého muzea parních lokomotiv poslouží jako vodítko ke stavbě vodního jeřábu. Základnu pro hromadu uhlí ořežu do požadovaného tvaru a zasypu imitací uhlí.

  

Scratchbuilding started, stone walls for the warehouse glued together. Also coal job has begun, but the glue takes time to dry.

 

Základna budovy téměř hotova, taky jsem začal se zauhlováním hromady. Večer jsem ještě pohnul s přístavbou.

  

The outbuilding almost finished, just small job to fix roof sides left, the window glass will be added after painting.  I´ll  keep going the loading ramp now, and wooden warehouse is next, when ordered balsa wood comes. The coal is set up on its place.

   

Zauhlování skončilo a hromada je na svém místě. Skoro jsem dodělal přístavbu, akorát ještě musím doplnit plechy na krajích střechy, okno zasklím až po barvě. Pokračuju nákladní rampou a pak se vrhnu na budovu, až dorazí objednaná balsa.

   

So far I have built up the roof, later on the gutter channels will be added. Also two walls with their doors finished.

    

Střecha je kompletní, pouze okapy přidám později. Taky už jsem pohnul s bočnímí stěnami s vraty. Chybějící madla a řetěz se zámkem přidám. Dokončil jsem i čelní stěny, na straně k rampě jsem přidal do dveří okenní rámy (skla až po barvě) a petlici. Je čas začít to dávat dohromady.

  

Front wall completed as well, I have added window frames (glass after painting) and a latch. Time has come to glue all the walls together. All right, walls glued and fitting checked. Everything seems fine, small inaccuracies will be fixed easily later, when main building finished. So far I am quiet happy with my progress.

  

Stěny jsem slepil, střecha je zatím jen nasazená na zkoušku, až potud vše vypadá celkem v pohodě, drobné rozdíly ve výšce a další nepřesnosti se vyladí během osazování na základnu, až dokončím celé skladiště.

 

Stairs added. Once again my painting goes the hair spray technique way. After priming  the resin parts I have airbrushed the roof with red base with some rusty spots. A shadow of grey wil by next, when varnish coat is on. I have also tried plaster texture on outbuilding walls.

 

Spíchnul jsem pěkně vyšláplé schody a začal s barvou. Surfacer přes resinové díly, pak základní červenou a něco rzi na střechy, kterou pak přetáhnu lakem a nakonec odstínem šedé přes vrstvu laku na vlasy. Na přístavbě jsem se pokusil o nějakou imitaci omítky, uvidím, jak se to vyvrbí po nástřiku.

   

The wood painting started with using Mig pigments and thinner. Darker wash and some dust will be added at the end.

   

Dokončil jsem podlahu rampy skladiště, začal s barvením kamenů základny budovy a stavbou plechových nádob k zavěšení na stěnu. Stěny prodloužené rampy jsou téměř hotové, jen nějaký wash a pigment přidám, až budu mít kovové úhelníky v barvě.

  

The floor finished and some dust added on the walls. I have begun painting of the stone base, and scratch building of the containers. Stone walls of the extended ramp almost done, once again wash and pigments will be used when iron angles are painted. Now the containers are also finished and painted in base color, stone base is ready for weathering. The roof is my next target.

  

Kamenná podezdívka budovy je připravena k patině, dokončil jsem "plechovky" a stříkl základovkou. Pokračuju střechou, než proschnou barvy. Nakonec jsem ji neudělal tolik oprýskanou, patina tomu stejně ještě přidá.

 

Building glued on the cork base, wooden handrails and stairs added, also finished tins mounted on the wall. Sand supply will be located bellow the ramp.

  

Nalepil jsem budovu na základnu z korku, přidělal zábradlí ke schodům, dokončené plechovky pověsil na stěnu a pustil se do hromady písku po rampou. Po zasypání polystyrénového podkladu jsem aplikoval lepidlo a v mezičase napatinoval střechy.

   

Sand is on its place, first wash applied on the roofs. Filters used on the outbuilding, some pigments added on the roof and small door weathered. A few more pictures, but worse quality. 

  

Přidal jsem patinu na dveřích přístavby a aplikoval filtr na stěny, střechy jsou zhruba hotové. Kvalita fotek je bohužel horší kvůli nedostatku světla. Zábradlí mi nějak nesedí, uvidím, jestli ho ve finále nesundám. Následující fotky jako vodítko pro stavbu uhelné nádoby pro jeřáb a tu malou budku nechám možná až do další části dia.

  

I got ready some junk for final appearance of the warehouse, old bricks etc. Once the ground is finished, everything will be moved to the right position. I will add just the pigments, when the ground is dry, and rare grass or leaves at some spots.

   

Připravil jsem si nějaké haraburdí, které osadím po dokončení povrchu. Ten ostatně potřebuje jen trochu doladit pigmenty a potom přidat drobet trávy a listí na pár místech. Taky jsem začal scratch building vodního jeřábu.

 

  

The scratchbuilding of the water crane started. I have glued together lower part of the main body and some flange rings ready for adding the screw bolds and stiffeners. I will as usually make silicone moulds for casting in resin.

  

Zkompletoval jsem spodní část a nachystal nějaké příruby, nyní osadím šrouby a výztuhy. Průběžně vyrobím i formy pro odlévání v resinu. Taky jsem z tenoučkého plechu svinul okapové žlaby pro budovy. Ty jsou již v základovce a v průběhu stříkání jsem pokročil s patinou budovy,  přihodil nějaké cihly a řetězy se zámky na vrata.

      

The gutter channels painted with primer and base coat, some weathering added around the building, bricks below the ramp and chaines with locks on the doors. Gutter pipes scratch built and painted with primer.

  

Nastříkal jsem okapy ke skladišti, osadil na střechu a použil wash a trochu pigmentů. Ještě chybí světla, jež zatím nedorazila, a potom zakotvit k rampě a zaretušovat.

   

Gutter channels and pipes painted and mounted on. I will add the missing light, when they arrive, and the warehouse will be connected to the extended ramp and fixed. Now some progress on the water crane. A few more parts will be added on the body, than I can start with the arm.

  

Vodní pumpa pomaloučku dostává tvář, po dalších asi 15 hodinách práce se mi podařilo téměř dokončit tělo, přidal jsem všechny třmeny a zarážky, čep na hlavu otočného ramena, s použitím milliputu jsem uhňácal kulovité zakončení hlavice a stejný materiál jsem použil na vytmelení kolen, která ještě musím vybrousit. Nachystal jsem základnu pro ventil pumpy, vyrobil šroubení z Plastructu a tělo z Evergreenu, pro pumpu ovšem potřebuju větší hexagony, které jsou teprve na cestě. Zbývá jen dokončit trubky ramena s přírubami, zkompletovat hlavici a opatřit ji označením výrobce, to bude docela bonbónek, přidat kolo a převod otáčecího mechanizmu, napínací lana ramena se šroubeními, nějaké ty lampy a pár dalších drobností jako zajišťovací páky atd. Počítám do dvou týdnů bych to mohl zvládnout i s formami.

    

Continued with the crane scratch building, Milliput used for the pipe bends, to thick arm connection to the head and for sculpting the half sphere on the top of the head. Another work done on the valve and its base. All the split pipe rings mounted on the body and the turning stops as well.  The valve is finished on its base, wheel used from my spare box.

  

My work on the crane head is going very slowly, it is quiet complicated design, and I want precise result. Empty space within will be filled and worked to final appearance, also edges are to be fixed with thin putty and perfectly rounded.

   

Pomaloučku se to hýbe, práce na složité hlavě pumpy vyžaduje čas, vzniklá dutina mezi v oblasti napojení příruby se vyplní tmelem a vybrousí do požadovaného tvaru, stejně tak mezerka vzniklá po nalepení čtvrtkruhového profilu. A tady už je téměř dokončená spodní část hlavy. Taky jsem si pohrál s petrolejkou, na druhou už nemám síly, takže to bude odlitek. Kvalita fotek je drobet horší  

   

I have finished the master for kerosene lamp mould and  started the chain winch box. Complicated head top flanges will be cut out of plastic sheet first, and then modified to get final appearance close to the original.

   

Nachystal jsem si box pro řetězový naviják, třmen a kolo se objeví co nevidět, stejně jako komplikovaná příruba pro kulovité víko hlavy, kterou už mám načrtnutou a po vyříznutí z plastické destičky ji "vypiluju" podle originálu. Tady už je dokončené řetězové kolo a zhruba hotová příruba, sesazené nasucho, nyní  vytmelím případné spárky po nalepení půlkulové hlavice a přidám šroubení, po nástřiku surfacerem pak přijde finální přebroušení a přeleštění a nakonec přidání znaku a jména výrobce.

  

Small progress made, everything seems to be all right , so parts can be glued together, and the screws added. Then surfacer coat and final sanding and polishing. Now, all the screws added, arm pipe glued back and finished the top of the head, where an anchor for  tension rope is mounted.

 

  

Zkompletoval jsem přírubu a připevnil taky přírubu na trubce ramena, která už je vlepená zpátky. Na vrcholu hlavy přibyla kotva k uchycení napínacího lana a na patě hlavy zase třmen, který zatím zůstává ve dvou dílech kvůli výrobě formy. Dokončil jsem závěs pro naviják řetězu k otáčení prodloužené roury, přidal oba třmeny k upevnění petrolejek, na ohybu hlavní roury jsem "přinýtoval" patku s čepem, na němž bude zavěšena prodloužená roura a který poslouží k ukotvení obou napínacích lan.

   

I have finished mounting for the chain winch, and a pin added on pipe bend, where the extended pipe will be hung. That will be also used as the anchor  for both tension ropes. Two split rings for the kerosene lamps added as well.  Elbow pipe completed on the extended pipe and split pipe ring added to connect filling nozzle and tension rope.

 

Dodělal jsem skládaný nátrubek, původně jsem chtěl použít mosaznou trubičku, objednaná ale měla mnohem silnější stěnu, než deklaroval prodejce, a pro mne byla nepoužitelná. Tak jsem se potrápil s plastem, ještě to trochu začistím po nástřiku surfacerem, stejně jako hubici, kterou jsem zvolil lehce otlučenou a omačkanou. Připevnil jsem všechny potřebné patky,  prostřední na třmenu k ukotvení napínacího lana, postranní pak k "zavěšení hubice", vlastní závěsy mezi patkami později vytvoří ždibec tenkého drátku, zde jsem to zatím vypustil kvůli výrobě formy. Popral jsem se se závěsem prodloužené roury a jeho čep jsem rozdělil na dvě části, přičemž díl sloužící k ukotvení napínacích lan jsem nyní přidal k závěsu, kvůli snadnější výrobě formy. Také patka závěsu je hotova, stejně jako spony ke spojení napínacích lan. Zde jsem použil 0,7mm Masterclub nýty a předvrtal 0,4mm otvory k upevnění drátu coby lana.

  

   

I have worked on part to hang the extended pipe, I had to short the pin and glue its part on the top of the hanger, because of making the mould by easier way. I have also finished the clips to connect the tension ropes. Masterclub´s 0,7mm rivets used and 0,4mm holes drilled to stick in a wire for the rope. And finally, there are the last parts. Now I have to wait for Aber´s PE letters and Plastruct hexagone road to finish lettering on the crane head and nut heads on the base. In between I am gonna start a couple of coal boxes and mounting lug for loading.

  

Dokončil jsem pákové vymezovače a musím počkat na PE písmena od Aberu a šestihran od Plastructu, které potřebuju pro dokončení firmy a základny pumpy. Zatím se pokusím o pár nádob k nakládání uhlí a závěsné rameno pro jeřáb. Vyřízl jsem dna z plastiku a základ pro stěny, střihl pár záplat a vše opatřil nýty.

 

 

My work on the coal boxes has begun. Plastic sheet used for base, walls and some patches, some rivets added. Now, glued together and ready for surfacer. Also mounting lug finished.

 

  

Nádoby jsou hotové, stejně jako rameno pro zavěšení na jeřáb. Později budou naplněné uhlím. Vrátil jsem se ke garáži, přidal nějaká skla do oken patřících do horní části a nachystal kousek okapu. Až ho osadím, přidám trubku a opravím střechu, aby nezatékalo do místnosti uvnitř, pak ještě elektrickou přípojku a můžu začít s úpravami okolí budovy.

 

I have returned to the ruined building, some detailing done, and two poles built up.

  

Dal jsem dohromady dva sloupy a nějaké izolátory, potom jsem se pustil do další speciální budovy, než zaschne barva.

 

Another special building started. Now, the main job is finished, nails will be added as well. That guy seems to fit all right, but he will get another head. And two hands, of course, but I am still thinking about their position

  

Hajzlik neboli toaleta je hotov a v barvě, později ještě nějaké vychytávky jako rez kolem hřebů, nabarvit zástrčku a přidat něco toho papíru.

 

Here almost finished, just some rust  around the nails and on the bold to be added, and bit of paper... I keep working with paints today, I have started the tracks, the ties got yellow base coat, now they are painted in brown, and next is much darker shadow of brown. Then I will try a few ways to get various shadows and realistic appearance of the wood. The coal boxes in paint as well, ready for some rust and finishing.  Because I use a lot of rust on my rail kits and accesories, I use funny way to get some nice and real rust, which is very handy for finishing. Basically I wet many times tiny, hair pot scrub, which gets rusty very quickly, and the I collect the rust on the side. Finally I rub it to powder and use with varnish or another suitable fixer.

  

 

Dnešek je ve znamení barev, nastříkal jsem pražce základní žlutou a přes to hnědým odstínem, který nyní přijde ztmavit hnědočernou barvou. Konečné úpravy budou v aplikaci různých odstínů tu a tam a nakonec v jemném obroušení různých vrstev sporadicky před konečnou úpravou oleji a pigmenty. Také nádoby na zauhlování jsou v barvě a připraveny na patinu a naplnění uhlím. A nakonec způsob, jak získat velice realisticky vypadající rez k použití v modelařině, jednoduše namáčím opakovaně jemnou vlasovou drátěnku, která začne záhy rezavět, opadanou rez sbírám a rozmělním ji mezi prsty, poté je připravena k aplikaci na modely pomocí laku nebo jiného fixačního prostředku. Dokončil jsem sloupy, ale popravdě tady se Plus model nevyznamenal, izolátory jsou děs, ale kdybych je chtěl mydlit ve vrtačce, nebyl by výsledek o moc lepší. Stejně se to pak schová ve změti drátů.

 

The poles are finished, actually this kit from Plus Model is not good at all, I could not get two insulators the same size. But once I had spent money for it, I wanted to use bought stuff. The coaling boxes are finished and the tracks ties painted and ready for oils. Then I will paint all the metal parts.

  

Pražce jsou v barvě a připravené na olejovky, potom se pustím do barvení kovových součástí. Taky jsem dokončil zauhlovací nádoby, a protože mi včera konečně dorazily objednané profily, dodělal jsem dneska základnu pod vodní pumpu. Zbývají jen písmena, pokud se podaří odlitky abecedy, zítra bych to mohl mít z krku.

  

Ordered plastics arrived yesterday at last, so I have returned to the water crane. The base is finished, and lettering is the only thing to be done. I have made mould to get resin letters, and if everything goes well, first castings should be obtained tomorrow, otherwise I will have to use Aber´s PE lettering. And actually I was wrong with the nuts there, thank to Ondrej I have it corrected now to the right appearance. Also lettering castings are made, first time I lost pressure in the tank and letters were a bit flat, but second time they came out very well. The letters are 1mm high

    

Díky Ondrovi na Modelforu jsem zjistil, že jsem se mýlil v šroubech na základně pumpy, po extrémním zvětšení fotky a všelijakém přeostřování jsem nakonec odhalil patky s menšími maticemi jako správný způsob. Předěláno, opraveno. Také odlitky písma se na druhý pokus pěkně vydařily, napoprvé mi unikal tlak z komory a vyšlo to trochu nízké. Jinak písmena jsou 1mm vysoká. Tady už jednotlivá písmena pro zhotovení nápisu. Některá mají stále tenoučkou blanku vespod, ale to nic nevadí, budou se líp lepit a nakonec se vše začistí po nástřiku surfacerem. A tady už nalepeno, uvidíme, jak se to vyvrbí po surfu a co bude třeba opravit. Na předloze je taky každé písmeno jiné. A ještě jedna fotka, už po surfaceru. Celá pumpa už je nastříkaná, začnu připevňovat nálitky a v nejbližších dnech se pustím do výroby forem.

  

 

The water crane with surfacer coat. I will get ready feeders and start the moulds in next days. I have mounted 3 of 5 feeders already, the rest should be done soon. After another surfacer coat they´ll be ready to be put in silicone. And later, some moulds poured already and getting curred.

   

 

Nalil jsem první dvě z pěti forem a během tuhnutí jsem se pustil do starých restů. Ubastlil jsem okapovou trubku na polorozbořenou budovu a opravil její střechu kusem lepenky zafixované prkny, přidal jsem horní okenní rámy a trochu osvěžil barvu římsy a parapetů. V blízké době dobarvím zbytek, co je třeba, a dám se do úpravy okolí budovy. Patina přijde až nakonec, ale to už jsem zmínil častěji.

  

 I built gutter pipe for ruined building, fixed the roof and finally put on the upper window frames. There are still things to be painted, after that I will start the ground work and weathering at the end. And here the gutter things mounted and painted, and a test shot made with unfinished bike at the front  

   

Nastříkal a připevnil jsem okapy, nechal jsem to schválně trochu pokroucené. Později přibude něco patiny. Nedalo mi to a vyfotil jsem si ještě nedokončenou motorku pana SS oficíra pěkně pod oknem. A tady jsou první odlitky částí pumpy, popravdě jsem absolutně ohromen a maximálně spokojen. Myslím, že jsem ještě neměl v ruce resinovou stavebnici, která by se mohla kvalitou srovnávat s těmito podomácku udělanými kousky.  Díky, Ondro, skvělá škola!

     

I have got first castings for the water crane, smashing result, I am absolutely  happy with the result. And here is the rest. The feeders will be easily cut off and parts just lightly cleaned up with sand paper. First castings have some flashes, but they wont be there next time.

   

Zbytek forem vydal své tajemství. Nálitky se snadno odříznou ostrým modelářským nožem a místo spoje lehce přečistí jemným smirkem. Další kousky už budou bez otřepů. A tady jsem už začal se stavbou vlastní stavebnice  

  

And here I have started building my own kit. Some more parts glued on today, I have finished the bike now, so I can work harder on the crane. Most parts together, the lamps just dry fitted. Tomorrow I will stick on tension ropes and then start painting with surfacer.

   

Už je to skoro v kupě, jen napínací lana chybí. Lampy  zatím nasucho, přilepím až po nabarvení. A na posledních fotkách, nepříliš dobrých, už jsou i lana, spíš pruty, řekl bych.

 

  

All the parts finished and whole thing got surfacer coat.

      

Vše v surfu a připraveno na barvu. Už jsem vše přebrousil a lehce stříkl narezlou základovkou, přes níž nyní přijde tradičně drobet laku na vlasy a potom odstín šedé. Nebudu to přehánět, nechci pumpu úplně zrezlou, jen tak decentně. No a konečně jsem se pustil do kolejí.

 

I have started painting ot the tracks. The same time I sprayed rusty base coat on the crane. Once again the hair spray technique will be used to get just lightly rusty and worn out appearance in this case. First preparations for the last large part of my dio have begun, the rock at the back. I have some ideas in my mind and I will try some techniques I have read about, but never used before. The rock base sculpted from expanded polystyrene will get a paper layer, fixed with bone glue. Then more layers will be added in combination with plaster, to get final rock like appearance.  Water crane is already painted in blue gray color, and I will start weathering tomorrow. I will also bring some fresh pictures then. Here is one shot before weathering.

 

 

Nachystal jsem si zatím velice hrubý základ pro skalisko v zadní části dia, nejprve vytvořím hrubý tvar pomocí naklížených papírových pásků a obvazu, poté se pokusím o konečnou podobu opět pomocí zmíněné techniky v kombinaci se sádrou. Ve finále potom porost a další ty věci kolem. Také jsem dneska nastříkal pumpu do šedomodra,  zítra začnu s patinou. A nyní už zpátky z dovolené, dokončil jsem patinu pumpy a fotky přidám zítra. Namísto plánované sádry, odlil jsem několik skalisek z resinu, a ta použiju pro hrubou stavbu skály v zadní části dia. Jednoduše jsem zaformoval několik vhodných kamenů do modelíny a odlil.

   

        

I finished weathering of the water crane today and I have also made a few resin castings to make a rock  for my dio. It looked faster for me now to go this way instead of working with plaster. Pieces are glued on the rock base and I will continue with clay now.

Přidal jsem fotky hotové pumpy a pokračuji s pracemi na skalisku. Začal jsem i s barvením, a v průběhu schnutí jsem přidal něco zahradničení

 

  

I am painting the rock in various shades and in between some gardening started as well. And here the rock after first wash, I will do another one and dry brush then, to bring out the edges.

  

Přidal jsem první wash, další udělám záhy a pak pomocí dry brushe vytáhnu hrany. Popsané úkony jsou již hotové, trochu jsem si pohrál s horní částí cesty, ještě přidám něco trávy v oblasti temene skály a pustím se do dolní oblasti.

    

Painting job on the rock finished, I started with footpath. A bit of grass will be added also around the top of the rock and at the right side of the footpath, then I will continue with lower areas. I have made static grass flocking tool, part of electric fly killer and my wife´s streiner used. However, the result is just working perfectly I will do my gardening quiet easy and quickly. I have done another progress here, this time in the lower area. Now I will continue with the tool I have made.

  

Trochu jsem pokročil v oblasti pod kadibudkou a nyní se dám do svahů pomocí vyrobené flokovačky. Taky dokončuju blok s nárazníky pro zakončení slepé koleje a pomalu postupně přidávám i nějakou patinu na koleje, které budu kompletovat a ladit po částech.

   

Tady už je část svahu zatravněná a skály ještě mokré po dalším černém washi, výsledek není špatný, až zaschne lepidlo, ještě trávu upravím přidáním na rozmanitosti. Hlavní konstrukce koncovky je hotová, přidám nárazníky a patinu.

 

  

Another dark wash applied on the rock and more grass glued on. I will try to get various appearance using additional bunches of different grass, just like at the back, but not so wild. And here the stop bar weathered and gardening at the front finished. Now I will do the part below the rock and then continue to the left.

Because this page is quiet large already and it can take too long to open in browser, from now I will add just small pictures of my work. They can be clicked to see full images.

     

Stopka slepé koleje s patinou a další zahradnické práce v čelní části. Nyní budu pokračovat pod skalou a potom se obrátím vlevo.

Protože stránka už je značně velká a načítání může trvat dost dlouho, budu přidávat další fotografie pouze jako náhledy, které lze rozkliknout do plného obrázku. Zde již doplněná část vegetace pod skalou a zaštěrkován první úsek. Celé to ještě musím dodělat, zafixovat přechod mezi štěrkem a vegetací a doladit patinu.

  

First weathering applied on the track, the ballast I used was too coarse for this scale, so I have shattered it into smaller size and changed. Grass base finished on the left and whole part connected to the extended ramp. I put on plaster layer on the ramp first to get wavelike appearance later, some tyreprints added for a driveway. Now I will continue with ballast and  weathering of the track, different color washes will be applied here and there. Once again additional bunches of grass will be added on the left side and also partly on the ramp, and finally I will focus on the driveway. Last two pictures are taken immediately one by one, no settings of the camera changed, neither the light. Time to get a new one.

     

Začal jsem s patinou kolejnic a příliš velký štěrk drtím na menší kousky. Postupně aplikuju místně různé washe, abych získal různorodý vzhled kamenů a celá patina ještě není ani zdaleka konečná. Zadní část dia jsem napojil k prodloužené rampě a pomocí sádry vytvořil zvlněný povrch. Na místě předpokládané cesty jsem přidal nějaké otisky pneumatik. Nachystal jsem si podklad pro zatravnění levé části před rampou a později dojde i na samotnou rampu. Pokračovat budu s přidáním vegetace do podkladového trávníku, zaštěrkuju další díl kolejí a budu dělat i na patině. Nakonec se dám do cesty a celé to připojím k budově skladiště. Ještě musím dodělat kousek za koncovkou koleje a pohrát si s přechodem mezi štěrkem a vegetací. A tady jsem trochu pokročil, přidělal jsem nárazníky na břevno slepé koleje a musím dodělat jejich patinu. Doladil jsem přechod mezi štěrkem a vegetací  na posledním úseku a také patina koleje až ke spojkám je skoro hotová, snad ještě později něco prachu a uvidí se. Celá stráň je zatravněná až k rampě a přidal jsem štěrk za stopkou koleje. Nějaký porost  přijde až po proschnutí lepidla. Nyní se pustím do protilehlé strany a potom položím štěrk ve zbytku této části.

     

Buffers added on the stop bar, they need some weathering and also area behind it has to be finished. I have done border between ballast and grass, and this part of rail is almost finished. Gardening  in this area is done too, now I will stick on the opposite side, then I will apply ballast on remaining track. And here both sides covered with vegetation and I will finish the driveway. Following pictures show my progress on the driveway, I used some pigments to create lighter or darker mud mainly in areas with tyreprints, then I applied glue here and there and sprinkled various  chippings over. When dried, I will remove excess and finish surface with pigments again.

   

Na cestu jsem aplikoval různé pigmenty, abych získal vzhled bláta, hlavně v místech se stopami po pneumatikách, poté jsem místně potřel lepidlem a zasypal různými štěrky. Až lepidlo proschne, odstraním přebytek a zafixuju pigmenty. Pokračoval jsem se štěrkem,  v přestávkách ladil patinu na hotové části koleje, a protože zrovna nepršelo, vytáhl jsem část dia ven a zkusil dostat trochu lepší fotky. A poslední dvě fotky zobrazují oblast za kolejovou stopkou, kterou jsem právě dokončil.

       

I finished area behind the stop bar. The ballast is drying, so I returned to the other side of the dio. I added some weathering on the ruined building, mainly on the walls and below the windows, also gutter channel done,  then I started concrete floor. I put on coat of white glue mixed with very fine stone dust, when dried, I will use pigments to get proper appearance.

   

Zatímco schne štěrk na koleji před dalšími úpravami jsem se vrátil k poničené budově. Dokončil jsem práci s barvami a pokračoval v patině, hlavně stěny, pod okny a římsy, také jsem dodělal okap a začal s betonovou základnou. Natřeno směsí jemného kamenného prachu s bílým lepidlem, později přidám pigmenty a dokončím celou oblast kolem budovy. Dál jsem zhruba dodělal koleje v oblasti rampy a natřel úhelníky na rampě základní barvou pro aplikaci rzi. Také příjezdová cesta je téměř hotová. Podlaha kolem budovy je již zralá a další úpravy budou spočívat v barvení a ladění pigmenty.

   

Another part of rails weathered, metal angles on the ramp painted and ready for some rusty touch. Also driveway is almost finished. Floor around the ruined building is dry and ready for paint and finish. Now the floor is done in concrete appearance, a bit weathered, at the back I got ready plaster base with some tyre prints, that will be acces for coaling supply. A couple of drums nearby, I want also add a hand pump and  some other accesories. Today continued with more details for this part of the dio, sand box with little shovel, box with tools, oil hand pump etc.

          

Postupně dodělávám betonovou podlahu kolem budovy, v zadní části jsem vytvořil sádrový základ pro přístup zásobování s uhlím. Přidal jsem další drobnosti jako bednu s posypem, sudy s mazadly, ruční pumpu, bednu s nářadím a další.  A dneska jsem přidal ještě koutek na štípání dříví. Opravil jsem usezaní špalku na podlaze a pokračoval cestou pro zauhlování. Ta je zpola hotová, ještě přidám něco štěrku a kamenů, blíže k hromadě taky něco popadaného uhlí, až to celé provážu dohromady a sjednotím.

      

Now working on coal supply driveway and the ruined building is set on the base.  Plaster layout added last night and now I will start painting once again. In between I will also begin my ballast job on this part. And here some work done, the ground is partly painted and ballast glued, ready for weathering. I will add some chipping here and there on the driveway, just like at the front of the ruined building, where I will just finish its appearance with pigments and a few bunches of grass. After that I´ll keep going to the right with the ground work.

      

Pokročil jsem s prací před budovou, trochu zaštěrkoval a začal s barvením. Po zaschnutí doladím barvy a opravím štěrky. Taky jsem začal barvit cestu za budovou, přidám něco štěrku a kamení a doladím pigmenty. Dal jsem první patinu na kolejnice a zaštěrkoval většinu koleje, chybí pouze poslední díl k propojení obou částí. Pokračovat budu s barvením štěrku a patinou, tu a tam přidám pár trsů travky a další drobnosti během zbytku prací na povrchu, a samozřejmě pumpu.

 

Výhled na skoro celou délku dia. Až bude celá základna hotová, vynesu dio ven a nafotím v přírodě

 

And this is almost whole dio in its 240 cm length. Once finished, I will take it outside to get pictures for my gallery. And here plaster applied on the rest of the area.  I will add some chipping, scatter and grass. Also the water crane will take its place. Weathering of the rails almost finished, I just want to apply some dust here and there and on the ballast as well. Bare metal on the top is brought out very lightly, mainly on the inner edges of the rails.

   

Vrstva sádrové kaše položena na zbytku plochy, nyní přijde čas pro další štěrk, kamení, trávu atd. A samozřejmě vodní pumpa na betonové základně, akorát musím ještě vyrobit kanál. Koleje jsou skoro hotové, kovový vzhled na temeni kolejnic jsem použil jen sporadicky, hlavně u vnitřních hran, kde by se nejspíš objevil na této nepříliš užívané koleji. Ještě přidám něco prachu a později drobet výplně ze zbytků jemných štěrků a prášků do štěrbin mezi kamením v kolejišti.  A tady už je další postup, základní travní porost jsem přidal na zbytek plochy, vše se bude dál upravovat a ladit, samozřejmě, opět přidám místně jednotlivé trsy různých odstínů podzimu, možná i nějaký keřík, taky jsem vymyslel, jak vyplním prázný prostor za pumpou. Prozatím jsem si nachystal vědro, které ještě potřebuje barvu, později přidám zbytek  , vyrobil jsem si kryt kanálu k pumpě a zalil betonový podstavec. Nyní se soustředím na dokončení celé plochy a nakonec zbyde rampa a silnice na protilehlé straně pro přístup nákladních vozidel k rampě.

         

Grass base added once again, I will add just a few bunches of various grass partly and maybe some bush. Another nice touch I want to put behind the water crane, so far a wooden bucket made, the rest will show up soon. Also drain cover made up, both things to be painted. Concrete base for the water crane set up, and now I will harmonize the base appearance, and the extended ramp with road behind it will be finished at the end. And here the bucket painted, I just need to sand it lightly and finish weathering. And the bucket will be lying on a cart, which I have built and painted tonight. I will use again my favorit hair spray technique to bring out the wood texture, and weathering then. Also metal parts are to be painted. This kit is simple and cheap one from Masterbox, but it has very nice details, especially I love its wheels. And here I finished base of the water crane and ground work around it, waiting for the oils used on the cart to get dried. Now I can finish it as well, and then I will continue on weathering of whole dio from coal supply to the right.

        

Vědro jsem nabarvil, ještě potřebuje přebrousit a zvýraznit patinu, a poté jsem se pustil do žebřiňáku, na který nádobu umístím. Narazil jsem na tuhle jednoduchou a neskutečně levnou stavebnici na internetu a té preciznosti provedení podvozku jsem nemohl odolat. Protože jsem rozšířil ložnou plochu vozíku, vyrobím podlážku podle nových rozměrů ze dřeva. Prozatím jsem nastříkal komplet  světlou žlutohnědou jako základ a poté tmavší hnědou přes vrstvu laku na vlasy, abych se z toho nakonec pokusil dostat nějakou slušnou strukturu dřeva a aby to ladilo se skutečnými dřevěnými díly.  A dál jsem dokončil podstavec pumpy s kanálema patinu celého dia až k hromadě uhlí. Pokračovat budu od zauhlovacího jeřábu doprava. Olejovky na žebřiňáku už zaschly, tak dobarvím kovové části a dodělám patinu, poté se pustím do rampy. Během barvení jsem dokončil oblast za pumpou a taky patinu na zauhlovacím jeřábu. Celá oblast až k budově skladiště je hotová. A tady již dokončený žebřinák na svém místě a první travní koberec položený na rampě. Taky jsem dodělal základ pro položení vozovky, přístup k rampě pro nákladní vozidla.

           

The cart is finished and added on its spot, and whole dio finished and weathered from the left to the warehouse building. Grass base applied on the extended ramp will be again reworked to the final appearance with driveway in the middle, and the road from the opposite side is about to be painted and finished as well. And here the road after some basic painting, I will do more, when dried. I have set some adds on the ramp, everything has to be painted, weathered and finished. And here, in the middle of work, painting almost finished, and some weathering to be added. The howitzer, one of my old builds, will be put on the flat car.

       

Pokračuju s úpravami okolí, postavil jsem několik přívěsných vozíků a přidal pár sudů, vše už je nabarveno a postupně přidávám patinu. Howitzer je jeden z mých prvních modelů, postavených loni, bude jen chytré schovat ho pod sítí a umístit na některý vagón k přepravě. Dodělám a rozmístím sudy atd., dokončím zatravnění rampy a několik drobných úprav, přidám prach na silnici a možná pár trsů trávy kolem skladiště a nějaké světlo, natáhnu dráty mezi sloupy a základna bude skoro hotová. Dál už je celkem hotová tráva a  patina na celé základně a přidaná lampa a závěs s izolátory, nyní jen natáhnu dráty a přidám vagóny a případně doladím drobnosti, na které narazím.

        

A lamp added on the warehouse, and some other details, the ramp is finished and weathered, now I will put on wires and set up the train, I will also fix missed little things, if I find some. And here, I put on the cars to take a few pictures, because of the end of the campaign at Armorama.com. There is still too much to be done, but I have to leavemy dio for longer time, until my BR86 loco build is finished.

           

aktualizováno: 30.05.2013 11:06:04