News archive 2009

free counters

 

                   

 

               Happy new year 2010 to everyone

 

17.10.2009 Pictures of finished Opel Saloon Coach added in  Armor 1/35 WWII in Gallery.

17.10.2009 Fotky dokončeného Opelu přidány do galerie, sekce Armor 1/35 WWII.

 

15.10.2009 Pictures od finished water crane added in Armor 1/35 Railway in Gallery

15.10.2009 Fotky dokončené pumpy jsem přidal do galerie, sekce Armor 1/35 Railway

14.10.2009 I have returned from my holidays. I visited three rail museums in Germany and got thousands pictures for my next builds. Very good time for me, and inspirational, too. I will add some fresh pictures of BR 86 in its section, and I will also update all my current building logs in no time.

14.10.2009  Vrátil jsem se z dovolené, jejíž část jsem strávil návštěvou několika německých železničních muzeí. Získal jsem několik tisíc fotek, potřebných pro své rozdělané i pozdější modely. Některé z nich se brzy objeví v referenční sekci, také chci dnes zaktualizovat rozdělané věci.

 

2.10.2009   For my upcoming build section 1/35 Trumpeter BR 86 Dampflokomotive  added. The kit has arrived already and more will appear in its build log soon.

2.10.2009   Přidal jsem sekci 1/35 Trumpeter BR 86 Dampflokomotive  pro můj nejčerstvější model. Stavebnice už dorazila a brzy se objeví víc v její nové sekci.

 

23.9.2009  1/35 Lionroar BMW R75 motorcycle finished and pictures will by added inArmor 1/35 WWII section in Gallery today. My next build is 1/35 Bronco item number 35054 German Light Saloon Coach Model 1937.

23.9.2009  1/35 Lionroar BMW R75 motocykl je hotov a fotky se objeví v galerii v sekci Armor 1/35 WWII ještě dneska. Další z vozidel je 1/35 Bronco kit č.35054 German Light Saloon Coach Model 1937.

 

5.9. 2009   I have started building of some small vehicles for my train dio, motorcycles and cars. The building log is available here, in 1/35 Dio Vehicles, and that will also contain my work on the figures.

5.9.2009     Pustil jsem se do práce na malých vozítkách, jako motorky a auta, pro moje dio. Pracovní postup je k dispozici tady, v sekci 1/35 Dio Vehicles. Zde se také objeví stavba figurek.

.

28.7.2009  New pictures of 1/35 Trumpeter´s BR 86 are available here at Armorama website. The loco looked very familiar to me, so I did small research and checked my reference available to find out more. Yes, very exact copy of CMK kit, now in styrene. Unfortunately the same like BR 52 a few years ago, exact copy with all the mistakes made by CMK on the kit before. Even the same number 86 245.  I´d really like to know, what reference Trumpeter used for their kit, if any?  

A bit of history:

The work on 86 245 started at very end of 1935, and the finished loco (serial number 3291) left the Schichau-Werke factory 10.3.1936. So I´d say that 86 245 in red and black painting scheme from 1935 year mentioned in CMK instructions is???  I would doubt the red wheels anyway. The loco went in Schwerin and Rostock direction to start its duty. After the end of the WWII, BR 86 245 was taken by Soviet block within the scope of the war compensations, and it held its duty in Eastern Germany DDR in Rostock and Dresden area. 19.2.1980 the BR 86 245 was sold to Wustermark as a heating loco. Probably in 1985 it finished its life at loco cemetery in Berlin.
Trumpeter´s kit is very, very simplified the same way like the CMK´s one was, many parts just missing or even wrong. Since 1934 most manufacturers started with double body compressors for BR 86 serie, the chassis were improved and that changed the length of the main connecting rods. Also new steam injector came out, free axles were changed and many more, but this is mostly about parts missing in the kit anyway. There is improved steam cylinder used on the kit, but still old single compressor. BR 86 245 had double one mounted on from manufacturer. There is much more, I could say, but this is enough, I think. Most guys will be happy with the kit anyway, and anyone else like me can change the kit or scratch build missing parts, whatever. I definitely expected much more, this is just another wasted potential

 

  

27.8.2009  Testovací obrázky nové BR 86 od Trumpeteru jsou k dispozici na Armorama.com. Protože mi připadaly velice povědomé, trochu jsem se prohrabal ve svých podkladech a ano, opět jednou Trumpeta udělal přesnou kopii dříve realizované stavebnice CMK, nyní ovšem v polystyrénu. A opět jako u BR 52 si ani tady Trumpeta nedal aspoň tu námahu, aby provedl korekci chyb udělaných CMK. V tomto případě dokonce stejné číslo lokomotivy, kdo by se po tom pídil, že. Podle čeho tedy vlastně Trumpeter dělá své formy, toť otázka.

Trocha historie:

Výroba BR 86 245 začala těsně na konci roku 1935 a lokomotiva (výrobní číslo 3291) opustila Schichau-Werke továrnu 10.3.1936. Otázka pro CMK, jejichž barevné schéma v návodu stavebnice odkazuje na červenočerný nátěr z roku 1935??? Ostatně bych pochyboval i o těch červených kolech v tomto případě. Lokomotiva jezdila v oblasti Schwerin a Roztoky a po skončení 2. světové války připadla v rámci kompenzací bývalé NDR a byla používána v oblasti Augsburku. 19.2.1980 byla BR 86 245 prodána do Wustermarku jako topná lokomotiva a pravděpodobně ukončila svou životní pouť na berlínském vrakovišti někdy v roce 1985. Stavebnice je zjednodušena naprosto stejně jako ta od CMK, mnoho významných dílů chybí nebo jsou naprosto neodpovídající předloze. Před rokem 1934 začala většina výrobců série BR 86 vybavovat nové stroje rozdílným kompresorem, změnila se konstrukce podvozku a také délka hlavní ojnice, objevily se nové injektory a konstrukce běhounů byla upravena, mnoho dalších úprav se týká dílů, které ve stavebnici stejně nejsou. Některé markantní rozdíly na cylindrech a kompresoru jsou patrny z obrázků, stejně jako zcela odlišné čelní víko. Nu, to zcela jistě neodradí většinu zájemců o tuto stavebnici a několik hnidopichů jako já si ji bude muset přizpůsobit obrazu svému. Já každopádně očekával mnohem víc a tento model měl potenciál, který Trumpeter úplně promrhal, pokud použiju slušnou variantu podobného slova...

 

5.7.2009   Trumpeter 1/35 Railway Gondola finished and pictures added to Armor 1/35 Railway in Gallery. Thanks to Militarymodelling.com for possibility to blog this one for them, and sending me the kit.

5.7.2009   Trumpeter 1/35 Railway Gondola dokončena a obrázky přidány do galerie Armor 1/35 Railway. Díky Militarymodelling.com za možnost napsat pro ně blog o stavbě i poskytnutí stavebnice.

 

24.6.2009  I have got ready all the parts needed for detailed Kunze-Knorr brake to upgrade my Trumpeter gondola build. Currently I am making silicone moulds for casting in resin, so it will be easy to get nice extras for any wagon in the future. In 1/35 Trumpeter German Railway Gondola section can be seen more about that. Also small work on my dio done.

24.6.2009   Dokončil jsem mastery na všechny díly potřebné pro detailní Kunze-Knorr brzdu pro gondolu od Trumpeteru. Nyní dodělávám formy, abych si v budoucnu mohl vybavit touto brzdou jakýkoliv vagón. Víc o tom v sekci 1/35 Trumpeter German Railway Gondola  Taky jsem udělal maličký pokrok na diorámatu.

 

4.6.2009   1/35 CMK BR 86 Kriegslokomotive  and 1/35 Trumpeter German Railway Gondola sections added in Building now for my upcoming builds,for reference BR 86  added in Reference pictures


4.6.2009   Pro nové modely  přidány  1/35 CMK BR 86 Kriegslokomotive  a 1/35 Trumpeter German Railway Gondola v Building now , pro reference jsem přidal  podsekci  BR 86  v Reference pictures

 

2.6.2009   Pictures of finished Passenger wagon added to Gallery, Armor 1/35 Railway section.

2.6.2009   Fotky dokončeného osobního vagónu přidány do galerie, Armor 1/35 Railway

 

 

 

 

 

 

 

30.5.2009   Pictures of finished Gr covered wagon added to Gallery, Armor 1/35 Railway section.

30.5.2009   Fotky krytého Gr vagónu přidány do galerie, Armor 1/35 Railway

 

 

 

 

 

29.5.2009   I have finished the covered car and the passenger wagon will be done tomorrow. New pictures will be added to Gallery next week. Currently I am working just on my diorama, but I will start building of BR 86 locomotive in a few days and a log will be shown in Building now section.

29.5.2009   Krytý Gr vagón je hotový a osobní bych měl dokončit zítra. Jejich fotky se objeví v galerii příští týden. Zatím pokračuju jen na diorámatu, ale během několika dnů chci začít s BR 86 a postup prací se objeví v Building now sekci.

 

15.5.2009  The low-sided wagon finished, pictures added in the Gallery - Armor 1/35 Railway section. Finally I have made moulds for buffers and I can finish the rest of the Baluard cars. Also my work on the train diorama is going ahead.

15.5.2009  Dodělal jsem nízkostěnný vagón, obrázky přidány do Galerie, podsekce Armor 1/35 Railway. Konečně jsem odlil formy na resinové nárazníky a mohu dokončit zbylé vagóny od Baluardu. Také práce na dioramatu se hnula kupředu.

 

12.5.2009 Section 1/35 German WWII train diorama added in Building now section. There will be shown my progress on first part of large diorama planned. This part, 240x45 cm size, will contain one track - spur track - with BR 86 locomotive and 5 or 6 cars, ruined service building with a crane and coal supply for steam locomotives, water crane, some other small buildings and adds, workers loading up a car, service staff etc. Whole diorama, about 240x 200 cm, will have about 6 or 7 tracks, second and third track will be for transit, with trolley wire, because I have 1 electric locomotive already. Suppose some small train drifting or something else(have a few more cars, others are coming from Trumpeter in two years and might be use for my Leopold gun or Morser Karl on carriers). Forth and fifth track ending in steam locomotives service building (have BR 64, BR 86 from Trumpeter coming next year, have armoured BR 52 with wannen tender, planned in three-coloured camo, another BR 52 with Vanderbilt tender, planned in grey and yellow strip camo). There will be also fully armoured train. Trumpeter has announced 5 armoured cars for next two years and armoured steam locomotive as well. And the Dora at the back. Some other small buildings, all that stuff and mess you just can imagine in busy German military railway depot, some small vegicles, figures (really pain for me to paint) - that is incomplete description of my idea.

12.5.2009  Přidal jsem podsekci 1/35 German WWII train diorama v sekci Building now . Zde se objeví moje práce na první části rozlehlého diorámatu, které mám naplánováno. Tato část, 240x45 cm velká, bude obsahovat slepou kolej s BR 86 lokomotivou a pěti nebo šesti vagóny, polorozbořenou servisní budovu s rampou, postranní sklad uhlí s jeřábem a vodní pumpou pro zbrojení lokomotiv, nějaké další malé budovy, figurky při nakládce vozu, servisní pracovníky a další drobnosti. Celé dioráma o plánované velikosti zhruba 240x200 cm by mělo mít 6 nebo 7 kolejí, dvě průběžné s trolejovým vedením - elektrickou E 45 už mám, kde bude nějaký posunovaný vlak nebo projíždějící dělo Leopold, další dvě koleje povedou do výtopny a budou využity pro BR 64, další BR 86, kterou chystá Trumpeter v plastu na příští rok, potom tam šoupnu obě BR 52, jednu s vanovým tendrem v kamuflážním nátěru a druhou s Vanderbilt tendrem v šedé se žlutými pruhy, na další koleji se bude chystat k odjezdu pancéřový vlak s obrněnou BR 57 lokomotivou, a poslední dvě koleje poslouží pro Doru. Samozřejmě zde budou všechny ty věci, které lze čekat v takto tématicky zaměřeném diorámatu a o kterých se už nyní rozepisovat je přece jen trochu brzo.

 

7.5.2009   Pictures of finished Tank wagon added to Gallery, armor 1/35 Railway section.

7.5.2009   Fotky  cisternového vagónu  přidány do Galerie, sekce armor 1/35 Railway

 .

21.4.2009 Pictures of finished Ommr gondola added to Gallery, armor 1/35 Railway section. Work on covered and passenger cars from Baluard started, more in 1/35 Baluard rail cars in Building now section.

21.4.2009 Fotky Ommr vagónu přidány do Galerie, sekce armor 1/35 Railway. Začal jsem práce na krytém a osobním vozu od Baluardu, více v sekci 1/35 Baluard rail cars v Building now.

 

14.4.2009 Ommr vagón od Dragonu je hotov, fotky do galerie přidám později. Odlil jsem z resinu díly potřebné pro spřáhla a několik dalších pro vagóny, více o tom v 1/35 Baluard rail cars v Building now. Stavba cisterny a plošinového vagónu se také nachyluje, začnu nyní s krytým vozem a poté s osobním. V blízké době se také objeví gondola od Trumpeteru.

14.4.2009 I have completed build of Ommr car from Dragon. All castings from resin needed for my wagons are done, more can be found in 1/35 Baluard rail cars in Building now section. My work on tank wagon and low-sided car is almost over, I will start with the covered wagon and  the passenger one now. Gondola from Trumpeter is also coming soon.

 

1.4.2009  Dokončil jsem pojezd pro Mörser Karl, obrázky jsou v Gallery, armor 1/35Railway. Také práce na Ommr se pomalu chýlí ke konci, dodělám patinu a naložím vagón uhlím, potom začnu lepit vagóny od Baluardu. Průběžně si chystám mastery nutné pro díly, které přijdou odlít z resinu, po neděli se pustím do lití forem. Postřehy z výroby vlastních dílů a forem se vždy objeví ve stavebním postupu modelu, k němuž bude třeba to či ono odlít. Pracoval jsem leta na slévárně hliníku a konstrukce forem či technologie lití mi není cizí, než však nasbírám nějaké zkušenosti s resinem, budu se držet jak to půjde popisů od pana Ondřeje Nadrchala, které lze najít zde:  lití resinu

1.4.2009   I finished Mörser Karl railway transport carrier, some picture are in armor 1/35Railway section in Gallery. My work on Ommr is getting over, I will do more washes and load coal in. After that I will continue with Baluard´s wagons. I have got ready some masters for making of silicon moulds, needed for casting of resin. I want to cast many extra details and adds for my kits by myself. I will mention more in every building log with my resin parts used, pictures and my comments will be added too.

 

25.3.2009  Přidal jsem sekci Reference pictures, kde je několik fotek lokomotiv BR 64 a BR 86, především interiérů, pořízených v německém muzeu parních lokomotiv v Neuenmarktu. Ty by měly být spolu s několika knihami a schematickými výkresy dobrým vodítkem při stavbě.

25.3.2009   New section Reference pictures added, there is so far a few pictures of BR 64 and BR 86 locomotives there. The pictures were taken in the steam locomotives museum in German Neuenmarkt and they will be very handy for upcoming builds.

 

14.3.2009  Přibyla podsekce 1/35 Dragon Railway Ommr Gondola v sekci Building now, s nečekaným štěstím jsem narazil na tento vzácný kit v jednom anglickém online shopu a hned začal se stavbou.

14.3.2009  Section 1/35 Dragon Railway Ommr Gondola added in Building now. I was lucky and found this kit in an English online shop, so I started my work on this one too.

 

12.3.2009  Přidal jsem podsekci 1/35 Baluard rail cars v Building now, v níž se objeví informace o stavbě jednotlivých vagónů, tvořících dohromady německý vlak. Začal jsem s přípravnými pracemi na otevřeném vagónu a cisterně.

12.3.2009  Section 1/35 Baluard rail cars added in Building now. My progress on German WWII train will be shown there. I have started some preparation already.

 

9.3.2009   Vagóny od Baluardu dorazily, modely jsou provedeny  v resinu a kovu a vzhledem k tomu, že jsou jedinečné svého druhu, jejich cena kolem 50 euro je naprosto adekvátní. Všechny, German Flat wagon, Tank wagon, Passenger wagon and Covered wagon jsou zařazeny v New arrivals

9.3.2009   Wagons from Baluard have arrived, all molded in resin and white metal. It is a big value and they worth every cent their about €50 price. All of them are to be found in New arrivals section.


6.3.2009   Vrátil jsem se z nemocnice po operaci žlučníku a pomalu se dostávám do normálu. Dokončím Mörser Karl a pustím se do stavby německého vlaku z období WWII, zhruba 6 vagónů a lokomotivy, tvořící diorama pro níže zmíněnou kampaň.

6.3.2009   I have returned from the hospital after gallbladder removing and geting to the normal. After finishing Mörser Karl I will start with WWII era German train, the locomotive and 6 wagons, all set in small diorama for the campaign mentioned below.

 

20.2.2009  Dokončil jsem Kübelwagen a obrázky jsou v galerii Armor 1/16

20.2.2009  The Kübelwagen is done and pictures put to Armor 1/16 in the Gallery

 

17.2.2009 1/35 Land Wasser Schlepper je hotov a fotky přidány do galerie, podsekce armor1/35 WWII, zítra pravděpodobně dokončím 1/16 Kübelwagen

17.2.2009 I have finished 1/35 Land Wasser Schlepper today and new pictures came to armor1/35 WWII  in Gallery, tomorrow I will probably finish 1/16 Kübelwagen

 

12.2.2009 Právě dorazila BR 64, kterou jsem po obrovském hledání našel pouze v německém shopu Moduni, a tak jsem ji objednal, než by bylo příliš pozdě. Další BR 52 ve speciální verzi, jichž na trhu také není už mnoho, jsem našel v anglickém shopu za 170 liber, což je polovina běžné ceny jinde, velmi dobrá koupě, hned jsem ji objednal. Některou z nich začnu brzy stavět v rámci kampaně Stop, Look and Listen, která právě začala na Armorama.com

 

12.2.2009 I have just received BR 64, what I had found after a big searching in German Moduni shop, so I ordered one before it is too late. Another special, BR 52 Armored, rare enough, I found in one English shop for 170 pounds, half usual price anyway, and I made my order immediately. One of these should become a part of my work for Stop, Look and Listen Campaign, which just started at Armorama.com

 

.

8.2.2009  Pro mne velice vítané ohlášení 1/35 novinek od Trumpeteru na veletrhu v Norimberku, předně lokomotivy 00217 German BR86 Steam Locomotive a 00219 German BR 57 Armored Locomotive, která by mohla být i bez pancéřování jako řadová BR 57, potom German WR 360 C12 Armored Locomotive, která už je pár dnů venku, ale zmiňuju ji jako bonbónek pro každého modeláře se slabostí pro železniční modely a pro úplnost, a potom je ohlášeno i několik vagonů, OMMR, OMMR Gondola, snad i SSy, tedy vozy, které lze s trochou štěstí ještě sehnat od Dragonu, ale předpokládám, že zde budou v lepším provedení, a potom několik speciálních vozů, které již se zmíněnými uvádím v přesné anglické interpretaci níže


8.2.2009  Very good news for everybody loving 1/35 railway kits from Trumpeter. The company has announced a new release as following:

00217 1/35 German BR 86 Steam Locomotive
00219 1/35 German BR 57 Armored Locomotive
00216 1/35 German WR 360 C12 Armored Locomotive - it is already out

 

 

 

 
01508 1/35 WWII German Tank Transporter Rail Car
01509 1/35 WWII German Railway Cannon Car
01516 1/35 WWII German Railway Tank Hunter Car
01517 1/35 WWII German Army Railway Gondola Car
01518 1/35 WWII German Railway Flatbed Car

 

21.1.2009 V sekci Building now jsem přidal podsekci pro 1/16 Tamiya German Kűbelwagen type 82, na kterém jsem začal pracovat, King Tiger tedy až příště 

21.1.2009 Section 1/16 Tamiya German Kűbelwagen type 82 added in Building now, as I have started on this one. King Tiger will be next

.

16.1.2009  Konečně jsem dokončil kouřové deflektory na Br 52 a víc obrázků mašinky se objeví v galerii v několika dnech, také práce na LWS se blíží ke konci. Pomalu začínám přemýšlet, do čeho se pustím potom, že by 1/16 King Tiger?

16.1.2009  Just finished smoke deflector for my Br 52, so more pictures will be shown in Gallery soon. My work on LWS is gonna be over, and this is time to decide what to start next. The 1/16 King Tiger  maybe?

aktualizováno: 30.05.2013 11:06:04