1/35 American M29 weasel

  free counters

 

M29 weasel was a tracked vehicle developed and manufactured since 1943. Originally designated T24 it was standardized as Cargo Carrier M29 later in 1943, manufactured by Studebaker. During WWII  the weasel was used in Italy early 1944 and later in Western Europe and in the Pacific. During the time, there were many changes in design. The first 2103 had 380 mm tracks, later version 510 mm. The M29 was amphibious, but with a very low freeboard. Watertight cells added at the front and rear  to incrase flotation then - creating M29C. These cells could be removed for operations in the field. During WWII over 15000 vehicles were produced, as the weasel appeared to be a most useful transport and supply vehicle. M29C and other variants will follow soon this model produced by LZ models.  

M29 bylo pásové vozidlo vyráběné od roku 1943. Původní T24 byla standardizovaná jako M29 později v roce 1943, vyráběná firmou Studebaker. Počátkem roku 1944 bylo vozidlo nasazeno v Itálii, později v západní Evropě a Pacifiku. Během doby došlo k několika změnám designu, prvních 2103 vozidel mělo pásy široké 380 mm, poté se přešlo na širší 510 mm pásy a další změny a úpravy následovaly. M29 byla obojživelné vozidlo, a aby se zlepšily její vlastnosti ve vodě, byla doplněna  později předními a zadními vodotěsnými nástavbami, odnímatelnými pro operace v poli - tak vznikla M29C. Během války bylo vyprodukováno přes 15000 obojživelníků, které se osvědčily jako nejlepší transportní a zásobovací vozidla. M29C a další varianty se postupně objeví v nabídce LZ models

Some pictures of Adam´s M29C weasel test build progress. More to come.....

      

  

               

   

            

aktualizováno: 30.05.2013 11:06:04